Kleen4carekleen4care logo

Iedereen heeft het recht om zich zo goed mogelijk te kunnen ontwikkelen, jezelf te mogen zijn en je eigen dromen en doelen te kunnen nastreven. Voor kinderen en jongvolwassenen met gedrags- en ontwikkelingsproblemen is dit vaak niet zo vanzelfsprekend als voor anderen. De kwaliteit van de zorg heeft bij Kleen4Care de hoogste prioriteit en dat kan alleen wanneer de cliënt centraal staat. Door het bieden van begeleiding op maat wil Kleen4Care bijdragen aan het zo optimaal mogelijk ontwikkelen van deze doelgroep, met als doel het zo zelfstandig mogelijk functioneren in de maatschappij.

Bezoek hier de website

 

kleen4care zoekdag

‘s Heeren Loo Noordwijk

 

logo'sheerensloo

Onze nieuwste samenwerking is met stichting ‘s Heeren Loo Noordwijk.

‘s Heeren Loo helpt mensen met een verstandelijke beperking en/of andere beperking hun leven in te vullen zoals zij dat zelf willen. Van jong tot oud, in bijna heel Nederland. 

Dat doen we samen met de mensen die belangrijk voor hen zijn. Zo zorgen we samen voor een goed leven voor mensen met een beperking. 

Bekijk hier de website

Ook uw organisatie aanmelden? Neem dan contact met ons op voor de mogelijkheden.